Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

Atlantis

Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) από την ίδρυση του το 2010 στοχεύει στην παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης για τα κύρια μεγέθη, τάσεις και ζητήματα του λιανεμπορίου, τόσο στην αγορά του λιανεμπορίου τροφίμων, όσο και στην βιομηχανία τροφίμων, το καταναλωτικό κοινό και την πολιτεία. Προκειμένου να επιτύχει αυτό τον στόχο, εκπονεί συνεχείς και έκτακτες μελέτες για τα τρέχοντα και αναδυόμενα θέματα του λιανεμπορίου, ενώ εστιάζει στα μείζονα προβλήματα και προκλήσεις που ανακύπτουν και προτείνει λύσεις με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο.

Στη διάρκεια της τελευταίας 8ετίας το ΙΕΛΚΑ πραγματοποίησε πλήθος ερευνών, τα αποτελέσματα των οποίων έλαβαν σημαντική δημοσιότητα και αξιοποιήθηκαν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την πολιτεία, συμμετείχε στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου του λιανεμπορίου τροφίμων, συνεργάστηκε με την πολιτεία, αλλά και πλήθος φορέων και οργανώσεων, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την προαγωγή της έρευνας και την ολοκλήρωση κοινών πρωτοβουλιών.

Οι βασικές έρευνες που πραγματοποιούνται συστηματικά από την επιστημονική ομάδα του ΙΕΛΚΑ περιλαμβάνουν: έρευνες καταναλωτών και στελεχών, μακροοικονομικές κλαδικές μελέτες, έρευνες τιμών, χρηματοοικονομική ανάλυση, παρατηρητήριο θεσμικού πλαισίου λιανεμπορίου τροφίμων κ.ά.

Από το 2012 το ΙΕΛΚΑ έχει πραγματοποιήσει 5 συνέδρια, τα 3 στην Αθήνα και τα 2 στη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 1.000 συμμετοχές, τα οποία απευθύνονταν σε στελέχη του λιανεμπορίου τροφίμων (αλυσίδων σούπερ μάρκετ). Η θεματολογία τους αφορούσε στην ενημερωτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε σχέση με τα βασικά μεγέθη, τις βέλτιστες πρακτικές, τις προκλήσεις, τις προοπτικές και το μέλλον του κλάδου. Στην 6η του διοργάνωση, το Συνέδριο του ΙΕΛΚΑ αλλάζει μορφή και χαρακτήρα.

Αναγνωρίζοντας την πρόκληση που έχει μπροστά του ο κλάδος σε σχέση με την αξιοποίηση των δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, αλλάζει προσέγγιση και δίνει το βήμα στους ειδικούς που ήδη αξιοποιούν δεδομένα επιχειρήσεων και διαδικτύου για την υποστήριξη αποφάσεων και τη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις τους, με στόχο να προδιαγραφεί το μέλλον του λιανεμπορίου FMCG στον κόσμο των Business Analytics, των Mobile εφαρμογών και του Internet of Things.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • VENUE SPONSOR
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR