Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Το κοινό του Συνεδρίου

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη του κλάδου (λιανεμπόριο και προμηθευτές) που αντιλαμβάνονται ότι η καινοτόμα και συνεχής κατανόηση του καταναλωτή είναι αναγκαία συνθήκη για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αποτελεσματικής καινοτομίας στο omni-channel λιανεμπόριο.

Τέτοια στελέχη είναι: Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές, καθώς και Διευθυντικά στελέχη τμημάτων

    ΠωλήσεωνMarketingΠληροφορικήςDigital MarketingΕφοδιαστικής ΑλυσίδαςLogistics και OperationsΑγορών, κ.ά.
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • VENUE SPONSOR
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR