Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Σκοπός του συνεδρίου

Το συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, σε συνέχεια των προηγούμενων συνεδρίων, φιλοδοξεί για άλλη μια φορά να παρέχει συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρίες από τους ειδικούς στην ανάλυση της του προφίλ των καταναλωτών, μέσα από την παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών, βέλτιστων πρακτικών και τάσεων.

Στελέχη του κλάδου από τις διευθύνσεις Marketing, Πωλήσεων, Λειτουργιών, Πληροφορικής κλπ, που έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά projects για τις επιχειρήσεις τους, δίνοντας πρακτική αξία σε δεδομένα, ακαδημαϊκοί και ερευνητές από διαφορετικά γνωστικά πεδία και στελέχη από εξειδικευμένες εταιρείες στην ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Στόχος είναι, πέρα από την υπάρχουσα εικόνα για τον καταναλωτή, να γίνουν σαφείς οι δυνατότητες που παρέχει η ολιστική ανάλυση του κοινού, με τη χρήση καινοτόμων και διαφορετικών ερευνητικών μέσων και εργαλείων, συγκριτικά με το παρελθόν. Γι’ αυτό πρωτοπόρες επιχειρήσεις και κορυφαία πανεπιστημιακά κέντρα στον τομέα των υπηρεσιών business analytics θα παρουσιάσουν το παρόν και το μέλλον της αγοραστικής συμπεριφοράς στο λιανεμπόριο ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG).

Φιλοδοξία του Συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, που εκτείνονται πέρα από τον εγγύς χρονικό ορίζοντα.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • VENUE SPONSOR
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR