Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Θεματολογία του συνεδρίου

Στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ι. Αναλύοντας τον Σύγχρονο Καταναλωτή

 • Έρευνες καταναλωτών, πολλαπλές μετρήσεις και επικαιροποιημένα αποτελέσματα
 • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάλυση συμπεριφορών
 • Ευφυής ανάλυση στοιχείων πωλήσεων για την κατανόηση του καταναλωτή
 • Αξιοποίηση της γνώσης του καταναλωτή για την πρόβλεψη των αγοραστικών τάσεων
 • Βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης εταιρικών δεδομένων για λήψη πελατοκεντρικών επιχειρηματικών αποφάσεων και διαχείριση εταιρικής απόδοσης
 • Προετοιμασία για νέες τάσεις τεχνολογικές τάσεις όπως AI, IoT, BI, Blockchain κλπ

ΙΙ. Καινοτόμες Οπτικές του Καταναλωτή

 • Νέες διατροφικές και μαγειρικές τάσεις
 • Αναδυόμενο δημογραφικό προφίλ των Ελλήνων
 • Καταναλωτικές συνήθειες της νέας γενιάς
 • Η αντίληψη για την υγεία και την ευεξία και η επίδραση στις αγοραστικές συνήθειες
 • Κοινωνικά δίκτυα και καταναλωτική συμπεριφορά
 • Ανάλυση του ψηφιακού μονοπατιού των δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες σύγκρισης τιμών προς την αγορά κλπ

ΙΙΙ. Νέες Επιχειρηματικές Πρακτικές / Στρατηγικές

 • Real-time analytics και επαναπροσδιορισμός του μάρκετινγκ
 • Αξιοποίηση της επιχειρηματικής αναλυτικής για win-win αναβαθμισμένη συνεργασία μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών
 • Omnichannel analytics: αξιοποιώντας offline δεδομένα στο Web και Online δεδομένα στο φυσικό δίκτυο
 • Customer segmentation και προσωποποιημένες υπηρεσίες
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • VENUE SPONSOR
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR